Hoe zorg je voor een goed binnenklimaat in je woning?

De techniek
De meeste woningen hebben een ventilatiesysteem waarbij vervuilde lucht via afvoerroosters wordt afgevoerd.
Doordat er lucht verdwenen is ontstaat er behoefte aan nieuwe (verse) lucht. Deze verse en schone (!) lucht kan rechtstreeks via raamrooster binnenkomen. Maar als je langs een drukke weg woont is er weinig schone lucht. We kunnen dan beter de lucht via een filter de woning binnen halen, dit kan met zogenaamde balansventilatie. Via luchtkanalen wordt, de eventueel gefilterde, lucht in alle ruimtes geblazen via zogenaamde ventielen.

Ik als bewoner (van zo’n woning / systeem)…
Een goed binnenklimaat gaat niet vanzelf. Allereerst moet het systeem (b.v. filters, kanalen, ventielen en eventueel raamroosters) schoon zijn. Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat de ventilator op de juiste stand staat. Je kunt beter, voor een gezond binnenklimaat, de ventilator te hoog hebben staan dan te laag (zeker niet uit!). Immers er moet voldoende, in de juiste ruimte, vraag zijn naar verse lucht / onderdruk ontstaan.
Vermenging van schone en smerige lucht wil je zeker in de badkamer en toilet beperken tot die ruimte. Dit bereik je door te zorgen voor een voldoende trek (continue stroom verse lucht). Daarnaast is het belangrijk dat je de aanvoer van de gewenste lucht gecontroleerd laat gebeuren
(buitenlucht is wel schoon maar je wilt natuurlijk ook dat de smerige lucht van je huis wordt afgezogen).

Dus in de betreffende ruimte deuren en ramen dicht en de ventilator op de hoogste stand.
Zo ontstaat een onderdruk in die ruimte en dus vraag naar lucht. Deze lucht kan alleen maar komen door de raamroosters en of een spleet onder de deur. Door deze spleet wordt de smerige, maar relatieve droge, lucht uit huis (overloop, slaapkamers, etc.) gehaald mede omdat er een luchtstroom op gang is gekomen. Dit is dan ook de reden dat je niet altijd de deuren en ramen open moet zetten. Immers de luchtstroom komt dan minder op gang en er ontstaat bijvoorbeeld ook in je overloop, slaapkamer, etc. een vermenging van natte en droge lucht.En zo bestaat er een kans dat je te natte lucht krijgt in bijvoorbeeld je slaapkamer.
Als de buitenlucht rond je woning niet vervuild is (door b.v. verkeer) is nachtventilatie vrijwel altijd verstandig.
Dus zet dan s ‘nachts de ramen open zodat er een vermenging ontstaat van schone buitenlucht en smerige binnenlucht. Hoe langer geventileerd wordt hoe schoner uiteindelijk de binnenlucht is.

Tot slot
Wat als je geen “afzuigmotoren” heb? Zorg dat je minimaal via een motortje de lucht in de natte ruimtes (badkamer, toilet en keuken) afzuigt. Soms is het verstandig om ook in bestaande huizen dit centraal te gaan regelen. Hierbij kun je ook nog energie besparen.

Vragen naar aanleiding van dit stukje?
Neem dan contact op met de woningontwerper; info@woningontwerpen.com