Jérôme Brands - duurzaam bouwadvies!

Verduurzamen?

Duurzaamheidsadvies of duurzaam advies?
Een duurzame ontwikkeling. Dit kan gedefinieerd worden als: “een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen” (citaat uit Het Brundtland-rapport). Mijn duurzaamheidsadviezen noem ik daarom liever duurzaam advies. Want dat past het beste bij mijn duurzaamheidsfilosofie.

Mijn duurzaamheidsfilosofie;​
– een duurzaam ontwerp / ingreep die goed of beter is voor “de natuur”​
– een duurzaam ontwerp die kijkt naar wat je nu wil maar ook in de toekomst​
– een eerlijk advies voor een goede langdurige relatie

Mijn adviezen
Ik zie het schrijven van een goed advies als een puzzel. Het zoeken naar het optimum tussen de opdrachtgever, de woning en de verduurzamingsslag die we met z’n alle moeten maken. Heb jij ook een duurzaamheidsopgave? Neem dan contact met me op!


Maar…
Naast dat ik me met vol enthousiasme bezig houd met verduurzamen. Houd ik me ook met veel plezier bezig met;